Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)
captcha

Az Alpiq Group adatvédelmi nyilatkozata

Az Alpiq Group számára kulcsfontosságú személyes adatainak gondos és jogszerű kezelése. Az Alpiq kötelezettséget vállal arra, hogy teljesíti az Ön országa adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseit és más követelményeit. A megbízható üzleti kapcsolat alapja az adatvédelmi előírások betartása.

Ez a nyilatkozat azt részletezi, hogy hogyan, milyen célból és milyen jogalappal kezeljük személyes adatait, hogyan gyakorolhatja személyes adataival kapcsolatos jogait és hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot. A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Az Alpiq Group adatvédelmi nyilatkozata

I RÉSZ: AZ ADATKEZELŐ

1.1 Ki az adatkezelő, ki felel a személyes adatok kezeléséért?

Adatkezelőként az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport felel személyes adataiért:

Alpiq Csepeli Vállalatcsoport
Magyarország
Budapest
Kálvin tér 12.
1085
e-mail cím: info.csepelmail@alpiqweb.com
Tel. +36 1 429 1030
(a továbbiakban „Adatkezelő")

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy el szeretné mondani véleményét ezzel a nyilatkozattal vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, illetve panasszal szeretne élni a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelőségünkkel kapcsolatban, úgy ezt a helyi adatvédelmi elérhetőségünkön teheti meg. Az elérhetőségeket ide kattintva találhatja meg.

II RÉSZ: A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

2.1 Milyen esetekre vonatkozik ez az adatvédelmi nyilatkozat?

Ha Ön böngészi az Adatkezelő által üzemeltetett (i) és az alábbi címen elérhető honlapunkat: www.alpiq.com, vagy használja (ii) mobil alkalmazásainkat (a továbbiakban "Online alkalmazások"), vagy ha Ön (a továbbiakban “Felhasználó”) használja az Online alkalmazásokban elérhető olyan választható funkciókat, mint amilyen az Adatkezelő által kiküldött opcionális hírlevél, vagy kapcsolódó információs anyag küldését, ha véleményét/megjegyzéseit az Online alkalmazások segítségével elküldi számunkra, vagy megtekinti a közösségi média profilunkat (pl. Facebook, LinkedIn, Instagram és YouTube, a továbbiakban együtt “Közösségi média profilok”), vagy

ha Ön természetes személyként az Adatkezelő kínálatában szereplő termékeket és szolgáltatásokat használó (potenciális) ügyfelünk (a továbbiakban „Ügyfél”), vagy (potenciális) beszállítónk, szerződött partnerünk vagy alvállalkozónk (a továbbiakban „Beszállító”), vagy

ha Ön természetes személyként (potenciális) ügyfelünk vagy Beszállítónk megbízásából jár el, vagy Ügyfelünk vagy Beszállítónk kapcsolattartója, ideérve azok munkavállalóit vagy tulajdonosát is (a továbbiakban “Képviselő”) vagy

ha telefonon vagy SMS-ben, elektronikus levélben, chat-alkalmazással, kapcsolat-felvételi űrlappal, vagy postai úton, illetve más módon felveszi velünk a kapcsolatot, de nem minősül Ügyfélnek, Beszállítónak vagy Képviselőnek (a továbbiakban “Kapcsolattartó”),

akkor ez az adatvédelmi nyilatkozat Önnek szól.

2.2 Mikor és milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ha látogatást tesz honlapunkon vagy használja online alkalmazásainkat:
Ha látogatást tesz honlapunkon vagy használja Online alkalmazásainkat, akkor automatikusan begyűjtjük néhány személyes adatát. További információkat a www.alpiq.com honlapon elérhető "Cookie nyilatkozatunkban" találhat.

Ha szerződést köt velünk:
Ön képviselőként vagy Ügyfélként köthet szerződést velünk. Ennek érdekében begyűjtjük vezeték- és utónevét, elektronikus levélcímét, telefonszámát.

Ha fiókot hoz létre honlapunkon:
Begyűjtjük vezeték- és utónevét, elektronikus levélcímét, telefonszámát, továbbá a fiókhoz rendelt számlaszámát és választott jelszavát.

Ha feliratkozott hírlevelünkre:
Ehhez elektronikus levélcímét, vezeték- és utónevét, és a megrendelt termékkel kapcsolatos információkat gyűjtjük be.

Ha kapcsolat-felvételi kérést juttat el hozzánk:
Begyűjtjük elérhetőségi adatait és a kapcsolat-felvételi kérésével kapcsolatos információkat, ami kiterjed nevére, elektronikus levélcímére, telefonszámára és otthoni vagy üzleti címére.

Ha média tájékoztatás iránti megkeresést juttat el hozzánk:
Begyűjtjük elérhetőségi adatait és a média-tájékoztatási kérésével kapcsolatos információkat.

Ha jogainak érvényesítésével kapcsolatban, érintettként küld hozzánk megkeresését:
Begyűjtjük elektronikus levélcímét, vezeték- és utónevét, továbbá megadásuk esetén születési nevét, születési idejét és címét, valamint azonosítási okok miatt hivatalos személyazonosító irata beolvasott képét (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél).

Ha hozzájárulását adta marketing-célú tevékenységünkhöz:
Begyűjtjük arra vonatkozó hozzájárulását, hogy elektronikus úton kereskedelmi üzeneteket küldhessünk Önnek, illetve arra vonatkozó hozzájárulását, hogy hozzájárul a telefonos vagy elektronikus marketinghez. Az is lehet, hogy Ön olyan közvélemény-kutatáson vagy hasonló akcióban vett részt, amit az Adatkezelő szervezett vagy amelynek társszervezője volt (a továbbiakban „Marketing-célú hozzájárulás").

Ha álláshirdetésre jelentkezett:
Ha jelentkezett az Adatkezelő álláshirdetésére, akkor begyűjtjük elérhetőségi adatait, írott jelentkezését, önéletrajzát, és bizonyítványait / diplomáit. Részletes tájékoztatást adunk arról, hogy a felvételi eljárás során milyen módon kezeljük személyes adatait.

2.3 Milyen más forrásból gyűjtjük be személyes adatait?

A legtöbb esetben közvetlenül Öntől; vagyis attól a személytől szerezzük be személyes adatait, akihez ezek az adatok tartoznak (érintett személy).

Az ügyfelek, beszállítók, kapcsolattartók vagy képviselők esetében az Ön személyes adatait más forrásból is beszerezhetjük, például alkalmazottaitól, vevőitől, ügyfeleitől, vagy tulajdonosaitól, az Ön által képviselt személytől, vagy nyilvánosan elérhető forrásokból, különösen nyilvános honlapokon közzétett információkból, nyilvános közösségi média profilokból, vagy külső üzleti partnereink nyilvánosan elérhető adatbázisaiból.

Amennyiben személyes adatait nem közvetlenül Öntől szerezzük be, úgy az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatait kezelhetjük: név, munkakör/foglalkoztatás jellege, otthoni vagy irodai címe, telefonszám, elektronikus levélcím, üzleti (vállalat) név, közösségi adószám vagy üzleti azonosító szám.

2.4 Személyes adatainak megadása önkéntes? Az ilyen jellegű személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses előírás, esetleg a szerződéskötés feltétele?

Ha a személyes adatok megadása az alábbi esetekhez kapcsolódik:

 • ha szerződést köt az Adatkezelővel - megadásuk önkéntes, de az adatok szükségesek a szerződés megkötéséhez, hiszen személyes adatainak megadása nélkül nem köthet szerződést az Adatkezelővel,

 • ha felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel - megadásuk önkéntes, de személyes adatainak megadása nélkül az Ön által elérni kívánt célból az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot Önnel, és megkeresését vagy kérdéseit nem is tudja megválaszolni,

 • kereskedelmi célú üzenetek elektronikus formájú kiküldése, vagy telefonon, illetve elektronikus úton bonyolított direkt - vagy indirekt marketing - megadásuk önkéntes, de személyes adatainak megadása nélkül nem kaphat kereskedelmi jellegű üzeneteket, és az Adatkezelő direkt vagy indirekt marketing-céllal nem tudja felvenni a kapcsolatot Önnel /nem tud üzenetet küldeni Önnek,

 • böngészés az online alkalmazásokban vagy közösségi média profilunkban – megadásuk önkéntes, de személyes adatainak megadása nélkül nem tudja kihasználni online alkalmazásaink vagy a közösségi médián elérhető profilunk funkcióit (pl. nem írhat kommenteket és nem láthatja az Adatkezelő posztjait a közösségi hálós profil hírfolyamában, a posztokat nem lájkolhatja, ajánlhatja, stb.).

MEGJEGYZÉS: Az online alkalmazások böngészése során automatikusan begyűjtött személyes adataival kapcsolatban olvassa el a "Cookie nyilatkozatot".

III RÉSZ: CÉL, JOGALAP, MEGŐRZÉSI IDŐ

3.1 Milyen célra, milyen jogalappal és milyen hosszú ideig kezeljük személyes adatait?

Személyes adatait az alábbi céllal, az alábbi jogalappal és az alábbi ideig kezeljük:

3.1.1 az Ügyfél vagy a Beszállító és az Adatkezelő által kötött szerződés teljesítése céljából és az ahhoz szükséges körben, vagy a szerződéskötés előkészítése, ügyfélpanaszok kezelése és az Adatkezelő általi ügyfélszolgálati szolgáltatás biztosításához, az ilyen szerződés megkötését követően a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban:

 • a személyes adatok kezelésének jogalapját az adja, hogy megadásuk az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy az Ön kérésére megkötendő szerződés előkészítéséhez szükséges,

 • ebben az esetben személyes adatait az Adatkezelő és/vagy az Ügyfél ilyen jellegű szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítési időtartama alatt kezeljük,

3.1.2 az Adatkezelő számára előírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, különösen a gazdasági események rögzítésével kapcsolatos adójogi vagy számviteli előírások betartása (számla kibocsátása vagy kiküldése) és a kötelezettségek archiválása érdekében,

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség;

 • ebben az esetben személyes adatait a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi megőrzési idő leteltéig kezeljük, például adóügyi vagy számviteli okok miatt;

3.1.3 az Adatkezelő jogi igényének meghatározása és érvényesítése, vagy ilyen jellegű jogi igényekkel szembeni védekezés érdekében:

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,

 • személyes adatait ilyenkor az Adatkezelő és az Ügyfél / Beszállító által megkötött szerződésen vagy más jogcímen alapuló igények elévüléséig kezeljük;

3.1.4 az Adatkezelő és a Kapcsolattartó vagy a Képviselő napi ügyek viteléhez szükséges kapcsolattartás céljából (pl. folyamatos együttműködéssel kapcsolatos adatok, kérdésekre adott válaszok, megkeresés küldése, stb.):

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő / Beszállító közötti jogviszony keretében ez kiterjed a Kapcsolattartó és/vagy Ügyfél közötti kapcsolatfelvételre, vagy kérdések és megkeresések megválaszolására,

 • ebben az esetben személyes adatait a válaszadáshoz, vagy az adott ügy megoldásához szükséges ideig kezeljük,

3.1.5 annak érdekében, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja az Ügyfél fizetőképességét:

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az adatkezelőnek a fizetetlen számlák miatti veszteség csökkentéséhez fűződő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Önnek, mint érintett ügyfélnek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyeket a szerződés hatálya alatt kell figyelembe venni,

 • az ország-specifikus előírások eltérő rendelkezése hiányában ebben az esetben személyes adatait az Adatkezelő és az Ügyfél által megkötött szerződés megszűnését követően már nem kezeljük,

3.1.6 annak érdekében, hogy az Adatkezelő el tudja végezni az ügyfél-elégedettség felmérését:

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ez kiterjed az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos megelégedettségére vonatkozó információk megszerzésének, továbbá e szolgáltatások sztenderdjeinek és minőségének folyamatos biztosításának lehetőségére;

 • ebben az esetben személyes adatait az Adatkezelő és az Ügyfél által megkötött szerződés megszűnését követően már nem kezeljük,

3.1.7 az Adatkezelő által végzett marketing-tevékenység céljából, ami kiterjed az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatokra, műszaki és kapcsolódó információkra, valamint a hírlevelekhez és egyéb új információkat biztosító, más jellegű üzenetekre is;

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az Adatkezelő direkt-marketinghez fűződő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek szükségessé teszik a személyes adatok védelmét, és ami kiterjed az Adatkezelő által végzett direktmarketing-tevékenységre is. Személyes adatainak indirekt marketing céljára való kezelésének jogalapja az Ön marketing-célú hozzájárulása, és

 • ebben az esetben személyes adatait az Adatkezelő a fenti cél teljesítési ideje alatt, vagyis a marketing-tevékenység ideje alatt kezeli, ami semmiképpen nem haladja meg Ön által benyújtott tiltakozás / visszavonó nyilatkozat megérkezési időpontját (opt-out).

  MEGJEGYZÉS: Direktmarketing-célból az Ön marketingcélú hozzájárulása alapján, elektronikus kommunikációhoz kapcsolódóan kezeljük személyes adatait, ami kiterjed az elektronikus levelekre, a telefonhívásokra is. Az említett nyilatkozatát Ön bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

  A marketing-hozzájárulás visszavonása nem érinti a marketing-hozzájárulás visszavonása előtt teljesített adatkezelés jogszerűségét.

3.1.8 az Adatkezelő közösségi médián elérhető fiókjának kezelése érdekében, ami kiterjed az Adatkezelővel a közösségi média profilon keresztül folytatott interakciókra is:

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az adatkezelő direkt-marketinghez fűződő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ez kiterjed az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak, márkáinak reklámozására, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos eseményekkel és szakmai rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatásra, és az Adatkezelő üzleti tevékenységének közösségi média-megjelenéssel történő támogatására is,

 • ebben az esetben az Önnel kapcsolatos személyes információkat addig kezeljük, amíg az Adatkezelő a saját közösségi média profilját kezeli, legfeljebb azonban addig, amíg Ön úgy nem dönt, hogy személyes adatait eltávolítja közösségi média profilunkból (pl. eltávolítja kommentjeit vagy „lájkjait");

3.1.9 az Adatkezelő elemzési vagy statisztikai céljaira:

 • személyes adatainak kezelési jogalapja az Adatkezelő direkt-marketinghez fűződő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ami az online alkalmazások továbbfejlesztése érdekében a felhasználói tevékenység és preferenciák elemzésére terjed ki,

 • Ilyen esetekben személyes adatait addig kezeljük, amíg az Adatkezelő online alkalmazásaival kapcsolatos elemzéseket és statisztikákat készít, vagy addig, ameddig ezt az Ön országa vonatkozó jogszabályai előírják.

3.2 Hozunk-e olyan automatizált döntéseket, amelyek személyes adatai profilozásán alapulnak?

Az Adatkezelő nem hoz olyan automatizált döntéseket, amelyek kizárólag személyes adatoknak - profilozásra is kiterjedő - automatizált feldolgozásán alapulnak.

IV RÉSZ: REMARKETING & KÖZÖSSÉGI MÉDIA BŐVÍTMÉNYEK

4.1 Hogyan és hol használunk remarketing-funkciókat?

Adott esetben használhatjuk a Google Inc. remarketing funkcióit. Ennek segítségével a Google hirdetési hálózatához tartozó érdeklődés-alapú reklámokkal tudjuk megszólítani Önt. Ennek érdekében egy "cookie" (süti) kerül elmentésre számítógépére. A „cookie”-val kapcsolatos további információkat "Cookie nyilatkozatunkban" találhat.

4.2 Hogyan használjuk a közösségi média bővítményeket?

Honlapunk kívülállók közösségi média bővítményeit tartalmazhatja. Minden beépített közösségi média bővítmény duplakattintásos eljárással működik. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő bővítmény csak akkor válik aktívvá, ha a szolgáltató ikonjára kattint.

Kifejezetten az adott közösségi média adatvédelmi szabályai vonatkoznak a közösségi médiához való kapcsolódására, a média és az Ön rendszere közötti adattovábbításra, és a platformon végzett tevékenységére.

A közösségi médiabővítmény addig marad aktív, ameddig ki nem kapcsolja azt, vagy ki nem törli a cookie-t böngészője beállításai alatt, vagy a Cookie nyilatkozatban leírt módon.

 

V RÉSZ: ADATOK ÁTADÁSA

5.1 Kinek adjuk át személyes adatait?

Az Ön megfelelően működő és kiváló minőségű szolgáltatásokkal való ellátása érdekében megbízható és hiteles üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik adott esetben megkaphatják személyes adatait. Partnereink számára nagyon fontos személyes adatainak bizalmas kezelése. Személyes adatai az alábbi címzettek számára kerülhet átadásra (olyan más adatkezelőnek, aki saját költségére és saját módszereivel, vagy az Adatkezelő adatkezelési céljának teljesítése érdekében kezeli személyes adatait).

5.1.1 Átadás külső félnek

Személyes adatainak címzettjei az alábbi kategóriákba tartozó üzleti partnerek lehetnek:
a. IT szolgáltatók,
b. hitelinformációs nyilvántartás;
c. velünk szerződött, kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók,
d. postai kézbesítési szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók,
e. ügyfélszolgálati szolgáltatók, ideértve a telefon- és elektronikus ügyfélszolgálati központokat is,
f. számviteli, pénzügyi és adótanácsadói szolgáltatást nyújtó szervezetek,
g. jogi és adósságbehajtási szolgáltatást végző szervezetek,
h. hirdetési, marketing és / vagy kutatási szolgáltatást végző szervezetek,
i. fizetési szolgáltatók,
j. a hatályos jogszabályok alapján az adatok átvételére feljogosított szervezetek (pl. bíróságok, bűnüldöző, igazságügyi vagy más állami hatóságok).

5.1.2   Belső átadás

Az Alpiq Group csoporton belül szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében adjuk át személyes adatait, amelynek során figyelemmel vagyunk a kezeléshez fűződő jogos érdekünkre, vagy az átadás alapja a csoporthoz tartozó vállalatnak megadott hozzájárulása. Részletes információkat ide kattintva kaphat.

5.2 Átadjuk személyes adatait harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére?

Az Adatkezelő úgy dönthet, hogy személyes adatait átadja az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli, főleg svájci (úgynevezett „harmadik ország") illetőségű szervezeteknek.

Személyes adatainak az EGT tagállama és más harmadik ország közötti - személyes adatai megfelelő védelmét biztosító - átadása az Európai Bizottság  vonatkozó megfelelőségi határozatán alapul.

Az Adatkezelő személyes adatait átadhatja olyan harmadik országnak is, ami nem rendelkezik az Ön személyes adatait az EGT-országokkal egyező módon védő jogszabályokkal. Ebben az esetben az Adatkezelő olyan kötelező vállalati szabályozásokat vagy standard szerződéses rendelkezéseket alkalmaz, amelyeket a megfelelő adatvédelmi hatóság is elfogadott.

VI RÉSZ: AZ ÖN JOGAI

6.1 Milyen jogokkal rendelkezik, és hogyan juttathatja érvényre azokat?

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

6.1.1 hozzájárulás visszavonásának joga – ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezeli személyes adatait, akkor bármely időpontban, indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását,

6.1.2 személyes adataihoz való hozzáférés joga – joga van visszaigazolást kapni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait. Kezelésük esetén másolatot kérhet kezelt személyes adatairól, további tájékoztatást kérhet többek között az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, vagy címzetti kategóriákról, akik előtt feltártuk az Ön személyes adatait, az adatőrzés tervezett időtartamáról, vagy az őrzési időszak meghatározásának kritériumairól,

6.1.3 személyes adatai helyesbítésének joga – kérheti, hogy kerüljenek kijavításra /kiegészítésre az általunk kezelt, hiányos vagy hibás személyes adatai,

6.1.4 személyes adatok törlésére vonatkozó joga – kérheti tőlünk személyes adatai törlését akkor, ha ezek begyűjtésük eredeti céljának megfelelően már nem szükségesek, visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs, sikeresen tiltakozott az adatkezeléssel szemben, vagy személyes adatainak kezelése jogellenes volt. Személyes adatait ebben az esetben is megőrizhetjük akkor, ha erre jogi kötelezettségeink teljesítése vagy jogi igényünk érvényesítése vagy mások jogi igényével szembeni védekezés miatt van szükség,

6.1.5 személyes adatai kezelésének korlátozására vonatkozó joga – kérheti, hogy az alábbi esetek bármelyikében korlátozzuk személyes adatai kezelését: (i) álláspontja szerint ez az adat nem helyes; (ii) a kezelés jogellenes és személyes adatai törlése helyett kezelésük korlátozását kéri; (iii) személyes adataira már nincs szükségünk, de azt kéri, hogy adatait őrizzük meg jogi igény érvényesítése céljából, vagy (iv) tiltakozik személyes adatai kezelésével kapcsolatban, és visszaigazoljuk igénye jogosságát;

6.1.6 személyes adatai hordozhatóságához fűződő joga – kérheti, hogy az Önre vonatkozó, és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és általunk, az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejött szerződés alapján, automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy azok más adatkezelőnek kerüljenek továbbításra,

6.1.7 személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga – ha jogos érdekeinken alapuló célra kezeljük személyes adatait, akkor egyedi helyzetétől függően tiltakozhat adatai feldolgozásával kapcsolatban. Kérését csak akkor nem teljesítjük, ha az adatkezelést megalapozó jogos érdekünk meghaladja az Ön érdekeit vagy jogait, vagy adatai további kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Adatkezelés elleni tiltakozását minden esetben elfogadjuk akkor, ha személyes adatait megfelelő profilozásra is kiterjedő direktmarketing célból kezeljük.

6.2 How to exercise your rights?

Jogai gyakorlásához használja ezt a kapcsolat-felvételi űrlapot. Válassza ki országát vagy nyelvét. Ha levelet szeretne küldeni számunkra, vagy fel szeretne hívni bennünket, akkor az ehhez szükséges címet és telefonszámot itt találhatja meg – lásd I. rész.

Ha a fenti jogaival vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor vegye fel a kapcsolatot a csoport adatvédelmi tisztviselőjével – lásd X. rész.

VII RÉSZ: KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK & PANASZOK

Ha kérdése vagy észrevétele merülne fel, akkor itt veheti fel a kapcsolatot helyi adatvédelmi kapcsolattartójával.

Ha Ön az EGT-n belüli lakóhellyel/székhellyel rendelkezik, akkor panaszt nyújthat be az illetékes helyi adatvédelmi hatósághoz akkor, ha álláspontja szerint nem tartottuk be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályi előírásokat. Az EGT tagországok adatvédelmi hatóságainak jegyzékét itt találhatja meg.

A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalatmail@naihweb.hu

VIII RÉSZ: Biztonság és minőség

Műszaki és szervezési jellegű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatait megvédjük a manipulálással, az adatvesztéssel, a megsemmisüléssel, és az azokhoz történő illetéktelen hozzáféréssel szemben. A műszaki fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük biztonsági intézkedéseinket.

IX RÉSZ: VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 Más honlapokra mutató hivatkozások

Honlapunk és online alkalmazásaink más honlapokra mutató vagy harmadik fél által kezelt hivatkozásokat is tartalmazhat. Nem tartozunk felelősséggel a személyes adatoknak ezen harmadik felek által, saját honlapjaikon végzett kezelése tekintetében, mint ahogyan ezen honlapok adatvédelmi szabályozásáért, információs rendelkezései, vagy más hasonló dokumentumai tekintetében sem felelünk.

9.2 Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a jövőben megváltoztassuk adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ezt szükségessé teheti többek között az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok, vagy a felügyeleti hatóság által közzétett irányelvek megváltozása, de megtörténhet a honlapoknak vagy az online alkalmazásoknak az Adatkezelő általi kezelésében, vagy az ügyfélszolgálatban vagy a beszállítói szolgáltatási folyamatokban végbement változás miatt is. Az adatvédelmi nyilatkozta legfrissebb változata folyamatosan elérhető a www.alpiq.com honlapon.

Ez az adatvédelmi irányelv legutóbb 2021 februárjában frissült.