Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Jogi információk

Definíciók

Az "Alpiq" kifejezés ezen jogi értesítőben, a személyes adatvédelmi értesítőben és a honlapon mindenhol az "Alpiq Holding Ltd."-t jelenti összes Csoportbeli tagvállalatával és leányvállalatával együtt.

Elutasítás

A honlapunkban szereplő információk nem valósítanak meg semmilyen javaslatot vagy ajánlatot valamely jogi tranzakció lebonyolítására vonatkozóan, és semmiképpen sem pénzügyi papírok megszerzésére vonatkozóan. Ezen túlmenően a pénzügyi termékek és szolgáltatások semmilyen körülmények között nem szólnak Svájcon kívüli lakóhelyű vagy székhelyű természetes vagy jogi személyiségeknek.

Jövőbe mutató nyilatkozatok

Az ezen a honlapon közölt oldalak és dokumentumok esetlegesen jövőbe mutató nyilatkozatokat és információkat tartalmazhatnak, azaz olyan nyilatkozatokat, amelyek jövőbeni és nem múltbeli eseményekre vonatkoznak.

Egyebek között különösen azok a nyilatkozatok, amelyek vezetői célkitűzésekre, üzemi eredmények, fedezetek, költségek, saját tőke megtérülése, kockázatkezelés és versenyeredmények tendenciáira vonatkoznak, jellegükben jövőbe mutatóak. Az olyan szavak, mint „várhatóan”, „számítás szerint”, „célok”, „célkitűzések”, „projektek”, „szándékozik”, „tervek”, „hiszi”, „törekszik”, „becslések szerint”, valamint ezen szavak változatai és hasonló kifejezések, azt a célt szolgálják, hogy az ilyen jövőbe mutató nyilatkozatok felismerhetőek legyenek. Ezen nyilatkozatok jelenlegi elvárásainkra és bizonyos feltételezésekre alapulnak, és ezért bizonyos kockázatot és bizonytalanságot hordoznak magukban.

Ennek megfelelően az Alpiq tényleges eredményei lényegesen és hátrányosan is különbözhetnek azoktól, amelyeket bármely jövőbe mutató nyilatkozat kifejez vagy sugall. Azok a tényezők, amelyek esetleg ilyen különbözőségeket okozhatnak vagy azokhoz hozzájárulhatnak, nem teljes körűen a következők lehetnek: gazdasági körülmények, a verseny hatása, politikai és gazdasági fejlemények azokban az országokban, amelyekben az Alpiq tevékenykedik, szabályzó hatóságoknál fellépő fejlemények Svájc energiapiacán vagy nemzetközi téren, valamint az olajárak változása és az Alpiq termékeiben lévő fedezet megváltozása. Az Alpiq részéről vagy annak nevében tett bármely jövőbe mutató nyilatkozat csupán arra a tényleges időpontra vonatkozik, amelyben a nyilatkozat megszületett. Az Alpiq a jövőbe mutató nyilatkozatot nem fogja aktualizálni annak érdekében, hogy az Alpiq elvárásaiban fellépő bármely változást ezen nyilatkozatokra vonatkozóan tükrözzön, illetve azért, hogy bármely, azon eseményekben, feltételekben, vagy körülményekben történő változást tükrözzön, amelyeken ezen nyilatkozatok bármelyike alapul.

Felelősségkorlátozás

Az Alpiq korlátozás nélkül elutasít minden, bármilyen természetű kárra vagy vesztességre vonatkozó felelősséget, beleértve minden közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következményi kárt, amely felléphet jelen honlap használata vagy az arra történő belépés miatt. Ezen túlmenően az Alpiq elutasít minden felelősséget azzal kapcsolatban, ha a honlapot látogató személy számítógépes rendszerébe illetéktelen külső fél behatol.

Az ezen a honlapon megadott információk csupán általános tájékoztató célt szolgálnak. Az Alpiq nem tanúsítja az ezen a honlapon bármely célból megadott információk alkalmasságát, megbízhatóságát, rendelkezésre állását, pontosságát és teljességét. Az Alpiq nem tanúsítja és nem garantálja a kapcsolt honlapokon megadott bármely információk tartalmát.