Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)
captcha

Elkötelezettségünk

Társadalmi felelősségvállalás

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport elkötelezett a környezetvédelem irányában, és célja az, hogy Csepel és a környező területek természeti területei folyamatosan fejlődjenek. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységünk kihat a környezetre. Ennek a ténynek az ismeretében kiterjedt intézkedéseket tettünk a szennyezés megakadályozása, csökkentése és lehetőség szerint megszüntetése érdekében. Ez magában foglalja azt is, hogy a társaságunkra visszavezethető környezetvédelmi kötelezettségek helyrehozatalára is intézkedéseket tegyünk. Ezen a területen a társaság tevékenységei a vezetői rendszer megtervezett részét alkotják, valamint minden alkalmazott mindennapi tevékenységébe is szervesen beilleszkednek.

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport olyan környezetirányítási rendszert vezetett be és tart fenn, amely egyrészt védi a környezetet, másrészről pedig irányítja a minőség, biztonság és egészségvédelem területeit a következő szabályzások segítségével:

 • ISO 9001 (MIR; Minőségirányítási Rendszer)

 • ISO 14001 (KIR; Környezetirányítási Rendszer)

 • ISO 45001 (MEBIR - Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer)

Annak érdekében, hogy a magyar piac fontos vállalataként tiszteletben tartsuk szerepünket, a társadalmi felelősségvállalást komolyan vesszük, és rendszeresen segítjük közvetlen környezetünk és a szélesebb közösség környezeti, társadalmi és kulturális céljainak megvalósítását.

Üzleti Etika

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport fennállása óta elkötelezte magát amellett, hogy működése minden vonatkozásban megfeleljen az üzleti életben megkövetelt legmagasabb etikai követelményeknek. Ennek érdekében maradéktalanul követjük anyacégünk, a svájci Alpiq, illetve saját vállalatcsoportunk etikai elveit, amelyekkel meggyőződésünk szerint elősegítjük saját céljaink elérését, valamint hozzájárulunk üzleti partnereink sikereihez is. Eme elkötelezettségünket tükrözi társaságunk etikai kódexe, amelyet minden munkatársunkkal megismertettünk, és amelyet minden munkatársunk a magáénak vall.

Minőségbiztosítás és tanúsítványok

 • ISO 14001

 • ISO 28001

 • ISO 9001

 • RoSPA (2007, Szektor Díj)

 • Hewitt/Figyelő "Legjobb Munkahely Díj" (2005: Közép- és Kelet-Európa  13. legjobb munkahelye)

 • "Zöld Béka" Díj (Deloitte, 2007)

 • Az "Üzleti Élet a Környezetért" című pályázatunkon nyert oklevél

Az Alpiq magyarországi vállalatait különböző díjakkal és oklevelekkel tisztelték meg. Erőfeszítéseinket számos alkalommal ismerték el a környezetvédelem,  egészségvédelem, munkabiztonság és  dolgozói elégedettség területén. Néhány ilyen elismerés:

IQNET-  és MSZT-oklevelek: Vállalatunk nagyra tartja a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet. Tevékenységeink megfelelnek minden jogi szabályozásnak és egyéb követelménynek. Teljes körűen működtetjük az MSZ 28001/ OHSAS 18001 szabvány szerinti  Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Rendszert.

Hewitt-díj: A "Legjobb Munkahely"-díj egy éves díj, amelyet a Hewitt, a neves nemzetközi, emberi erőforrások területén működő cég ad ki.

KIR-tanúsítvány: Ez a tanúsítvány a környezetbarát tevékenységet és az erőforrásokkal való hatékonyabb bánásmódot ismeri el. Már közel 10 éve alkalmazzuk a környezetközpontú irányítási rendszert (KIR), mely a környezeti tényezők és hatások, illetve a környezetvédelmi feladatok felmérésének hatékony eszköze. A tulajdonunkban lévő Csepel II. Erőmű 2002. óta rendelkezik ISO-MSZ 14001 szabvány szerint tanúsított rendszerrel.

RoSPA-díj: A Royal Society megtisztelt bennünket a foglalkozásegészségi  és biztonsági díjakkal, melyek tükrözik a munkaegészségügy és munkabiztonság terén tett erőfeszítéseinket és eredményeinket.

Biztonság

Biztonság iránti elkötelezettség

Folyamatos fejlődéssel, biztonságos munkamódszereinkre építve és tanulva mások tapasztalataiból egy mindenki számára példaértékűen biztonságos, emberközpontú és balesetmentes erőművé válni.

A világos cél az, hogy a balesetmentességet megőrizzük. Mindenki elkötelezettségére és közreműködésére szükségünk van annak érdekében, hogy ezt a jövőképet megvalósíthassuk, beleértve a dolgozókat, a vállalkozókat, a beszállítókat és látogatókat egyaránt. Erős, őszinte meggyőződésünk, hogy minden sérülést és balesetet meg lehet akadályozni.

Biztonsági irányelvek

A személyek biztonsága a legfontosabb vállalati érték, és vitathatatlanul elsőbbséget élvez. Egészségi és biztonsági irányelveink arra a régi meggyőződésünkre alapulnak, hogy minden sérülést és balesetet meg lehet akadályozni, valamint semmilyen tevékenységünk  nem lehet olyan fontos, hogy miatta sérülés vagy egészségkárosodás kockázatát vállaljuk.

Vezetőségünk arra törekszik, hogy magas színvonalú munkabiztonsági rendszert fejlesszen ki és tartson fenn, amely átlátható és mindenki rendelkezésére áll. Üzleti partnereinktől is magas minőséget kívánunk meg. A biztonság fontos szempont a beszállítók kiválasztása során is.

Eredmények

Vállalatcsoportunk saját személyzetét tekintve több mint 18 év balesetmentes időszakot tudhat maga mögött. Átfogó biztonsági eljárásaink keretében Magyarországon egyedülálló irányítási rendszereket vezettünk be, az un. „rendszertől való biztonság" és „általános biztonság" területeire vonatkozóan. Rendszeresen találkozókat tartottunk más szervezetek képviselőivel abból a célból, hogy egymás gyakorlatából tanulva kialakíthassuk a legjobb gyakorlatot.

Munkabiztonsági és egészségügyi fejlesztéseink külső elismeréseként a brit Royal Society for the Prevention of Accidents a Csepel II. Erőmű pályázatát aranyéremmel ismerte el.

A baleset-megelőzés mellett vállalatunk átfogó munkahelyi egészségi programot is ajánl. A rendszeres tevékenység a dolgozók betegségeit segít megakadályozni, és fokozza jó közérzetüket.

Környezeti információk

Az Alpiq-nál megteszünk minden tőlünk telhetőt a folyamatos környezeti jobbítások és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.
Annak érdekében, hogy folyamatosan javítsuk környezetvédelmi tevékenységeink színvonalát, átfogó irányelveket határoztunk meg:

 • megismerjük környezetvédelmi feladatainkat, és teljesítjük környezetvédelmi kötelezettségeinket,

 • alkalmazzuk a környezetirányítási rendszert (KIR), ISO 14001,

 • gondoskodunk a nyersanyagok és melléktermékek biztonságos kezeléséről,

 • elősegítjük az energia és az anyagi erőforrások hatékony, környezetbarát felhasználását,

 • újrahasznosítunk, ahol ez lehetséges,

 • figyeljük és ellenőrzés alatt tartjuk tevékenységeink környezetre gyakorolt hatását,

 • azonnal és hatékonyan cselekszünk bármilyen rendkívüli környezetvédelmi esemény bekövetkezésekor,

 • szoros kapcsolatot tartunk fenn a megfelelő hatóságokkal és környezetvédelmi szervezetekkel,

 • dolgozóinkat oktatjuk és képezzük a felelős környezetvédelmi magatartásra,

 • fejlesztjük a környezetvédelmi kérdések iránti fogékonyságot és azok tudatos kezelését,

 • rendszeres ellenőrzéseket hajtunk végre, és felülvizsgáljuk az irányelveket.

Társaságunk különböző engedélyekkel és tanúsítványokkal rendelkezik (Csepel II. egységes környezethasználati engedéllyel is). Házon belüli képzéseket kínálunk a környezetgondozás és vészhelyzeti reagálás témakörökben. Az egész vállalatot átfogóan környezetbarát gyakorlatokat határoztunk meg és vezettünk be, és a jövőben is követjük azokat.

Közösségi elkötelezettség

Érintettjeink

Az Alpiq egyedi térképezési módszert alkalmaz érdekelt felei kezelésében. A fő üzleti partnerekről naprakész listát vezetünk, benne a kérdéses témákkal és kölcsönös függőségekkel. A táblázat kapcsolatot teremt különböző kezdeményezéseink és programjaink, illetve az érintet érdekelt felek csoportjai között. A térképre egy példa ezen az oldalon látható.

Kezdeményezések

 • Telephely-látogatások (nyílt napok)

 • Gyakornoki program (szakdolgozatírás támogatása)

 • Környezetvédelmi jelentés

 • Kérdőív a környezetvédelmi jelentésben

 • A munka- és egészségvédelem témájában szakmai összejövetelek a legjobb gyakorlatok bemutatására

 • Belső kommunikáció

 • Helyi környezetvédelmi kezdeményezések támogatása

 • Helyi egészségmegőrző és területfejlesztési kezdeményezések támogatása

 • "A legjobb munkahely" felmérés

 • Önkéntességi programok

 • Nemzetközi kulturális események támogatása

 • Konferenciák, események

 • Külső kommunikáció

 • Rendszeres jelentések, személyes találkozók

Szponzorálás

Szponzorálás és társadalmi felelősségvállalás

Közösségünkben az  Alpiq kedvező hatást szeretne gyakorolni a társadalomra. Átérezzük helyzetünket, mint a  magyar piac fontos szereplője, komolyan vesszük a társadalmi felelősségvállalást, és rendszeresen segítjük közvetlen és tágabb környezetünket környezeti, társadalmi és kulturális céljaik megvalósításában.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyarországi normákat meghaladóan tegyünk környezetünk védelméért, Környezetvédelmi tevékenységünkért és társadalmi felelősségvállalásunkért 2007-ben elnyertük a Deloitte "Zöld Béka" díját.

Szponzorálás és a jó ügyek támogatása

Szponzorálási tevékenységeink képezik társadalmi felelősségvállalási programunk egyik sarokkövét. Csepel  egyik legjelentősebb ipari létesítményeként élő  kapcsolatot tartunk fenn a helyi közösséggel, és kedvező képet teremtünk magunkról. Különböző programok és adományozási tervezetek révén segítjük a helyi lakosságot, és számos kezdeményezést szponzorálunk az alábbi célok irányába:

 • Környezetvédelem: Nem megfeledkezve környezetvédelmi felelősségünkről, legfőbb célunk a CO2-kibocsátás lehető legkisebb szintre csökkentése, és fejlett üzemi technológiánk segítségével a levegő minőségének javítása.

 • Közegészségvédelmi programok és településfejlesztés: A csepeli közösségen belül olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek javítják az egészségi és életkörülményeket. Számos területfejlesztési és egészségvédelmi programot valósítunk meg az Önkormányzattal karöltve.

 • Sportszponzorálás: A sport fontos területe az Alpiq társadalmi felelősségvállalásának. Büszkék vagyunk rá, hogy különböző csapatokat és klubokat szponzorálunk.

Elkötelezett munkatársak

Csodáljuk és támogatjuk munkatársaink közösség érdekében végzett szolgálatait. Kollégáink gyakran non-profit szervezetek vagy kezdeményezések képviselőjeként dolgoznak, és munkájukért elismerést érdemelnek. Munkatársaink önkéntes munkáját és jótékonysági célra  rendezett gyűjtésekben való részvételét támogatja az Alpiq közvetlen adományokkal vagy a dolgozók által adott összegek kiegészítésével.