Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Tények és számok

Eredményesség, Jövedelmezőség, Gazdálkodás

Eredményesség

A Vállalatcsoport üzemi eredménye 24%-kal magasabb lett, mint a 2019-es évben, ennek oka elsősorban a magasabb termelési volumenekre és a villanykazán üzembe állítására vezethető vissza.

A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye 36%-kal, az adózott eredménye pedig 48%-kal lett magasabb az előző évihez viszonyítva. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.

Jövedelmezőség

Az ALPIQ Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.

A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:

A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az erőmű üzembehelyezése óta a 2018-ig eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett, és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt.  Az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019-től a jövedelmezőség jelentősen csökkent.

Termelés, értékesítés, szolgáltatás

Az ALPIQ Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2020-ban is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2019-hez képest 3,36 milliárd forinttal nőtt a megnövekedett termelési volumennek és a villanykazán üzembeállításának köszönhetően. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:

Árbevétel tényezői20162017201820192020
Termelés (GWh)511517496506754
Hőtermelés (TJ)940 019943 283909 290860 883903 418
CHP arány (%)60%51%54%47%52%
Rendelkezésre állás (%)100,0%99,2%99,5%100,0%99,7%
Kényszerkiesés (MW)0,02,81,90,01,3
Olajtüzelés (%)0,0%2,0%0,4%0,6%0,1%
Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl)43,5554,1571,0666,0841,96

Költséggazdálkodás

A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A magasabb termelési volumen ellenére tüzelőanyag költségek a 2019-es szint közelben maradtak, ennek oka elsősorban, hogy a gázár jelentős mértékben, 39%-kal csökkent 2020 folyamán. A termelés közvetlen változó költségeinek növekedését a megnövekedett termeléssel összhangban megemelkedett CO2 kvóta felhasználás, vízkészletjárulék, és egyéb költségek növekedése okozza. A közvetett költségek közül az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei nominálisan 63%-kal csökkentek az erőmű karbantartási ciklusaiból adódóan, a többi közvetett költség a 2019. évi szint közelében maradt.

Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások, céltartalékok és Vállalatcsoporton belüli kapcsolt tranzakciók nélkül)Költségek aránya összköltséghez képest  
 201820192020
Tüzelőanyag beszerzés72,1%60,3%59,7%
Termelés egyéb közvetlen, változó költségei4,9%10,5%14,8%
Termelés egyéb közvetlen, fix költségei3,3%4,0%3,9%
Közvetlen termelési költségek összesen80,4%74,8%78,4%
Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül)7,1%7,6%7,7%
Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek2,6%6,8%2,4%
Személyi jellegű ráfordítások4,7%5.6%5,6%
Erőmű biztosítás1,4%1.6%1,6%
Helyi adók1,9%1.3%1,9%
Egyéb közvetett költségek1,9%2,4%2,4%
Közvetett költségek összesen19,6%25,2%21,6%
MINDÖSSZESEN100,0%100.0%100,0%

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2020-ban is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.

Mérleg fordulónap utáni események

A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2020. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban.