Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)
captcha

Tények és számok

Eredményesség, Jövedelmezőség, Gazdálkodás

Eredményesség

A Vállalatcsoport üzemi eredménye 87%-kal magasabb lett, mint a 2021-es évben, ennek oka elsősorban a magasabb termelési volumenre és a villamosenergia világpiaci árának növekedésére vezethető vissza.

A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye 105%-kal, az adózott eredménye pedig 100%-kal lett magasabb az előző évihez viszonyítva. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.

Jövedelmezőség

Az ALPIQ Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.

A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:

A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az erőmű üzembehelyezése óta a 2018-ig eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett, és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt.  Az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019-től a jövedelmezőség jelentősen csökkent, majd 2022-ben a kialakult energiapiaci helyzetnek köszönhetően ismét megközelítette a 6%-os szintet.

Termelés, értékesítés, szolgáltatás

Az ALPIQ Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2022-ben is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2021-hez képest 154,9 milliárd forinttal nőtt a megnövekedett termelési volumennek és a villamosenergia világpiaci ár növekedésének köszönhetően. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:

Árbevétel tényezői20182019202020212022
Termelés (GWh)4965067541 0041 154
Hőtermelés (TJ)909 290860 883903 418948 731840 133
CHP arány (%)54%47%52%58%68%
Rendelkezésre állás (%)99,5%100,0%99,7%99,9%97,8%
Kényszerkiesés (MW)1,90,01,30,37,3
Olajtüzelés (%)0,4%0,6%0,1%0,0%0,0%
Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl)71,0666,0841,9670,86100,93

Költséggazdálkodás

A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A magasabb termelési volumennek köszönhetően a tüzelőanyag költségek is megnövekedtek a 2021-es szinthez képest, ennek oka elsősorban, hogy az éves átlagos gázár jelentős mértékben, közel 60%-kal nőtt 2022 folyamán. A 2022. decemberi beszerzési árat összehasonlítva az előző évi átlag beszerzési árral viszont a növekedés már jóval magasabb, közel hatszoros mértékű volt. A termelés közvetlen változó költségeinek növekedését a megnövekedett termeléssel összhangban megemelkedett CO2 kvóta felhasználás, vízkészletjárulék, és egyéb költségek növekedése okozza. A közvetett költségek aránya az összköltségen belül jelentősen lecsökkent a közvetlen költségek szignifikáns emelkedése miatt. Nominálisan az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei valamint a többi közvetett költség a 2021. évi szint közelében maradt.

Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások, céltartalékok és Vállalatcsoporton belüli kapcsolt tranzakciók nélkül)Költségek aránya összköltséghez képest 
  202020212022
Tüzelőanyag beszerzés 60,9%70,0%87,1%
Termelés egyéb közvetlen, változó költségei 15,1%21,7%9,7%
Termelés egyéb közvetlen, fix költségei 4,0%1,0%0,4%
Közvetlen termelési költségek összesen 80,0%92,6%97,1%
Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül) 7,8%2,3%0,9%
Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek 2,5%1,3%0,4%
Személyi jellegű ráfordítások 5,8%1,7%0,6%
Erőmű biztosítás 1,6%0,4%0,2%
Helyi adók 2,0%0,9%0,5%
Egyéb közvetett költségek 0,4%0,8%0,3%
Közvetett költségek összesen 20,0%7,4%2,9%
MINDÖSSZESEN 100,0%100,0%100,0%

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2022-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.

Mérleg fordulónap utáni események

A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2022. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban.