Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Tények és számok

Eredményesség, Jövedelmezőség

Eredményesség

A Vállalatcsoport üzemi eredményének kismértékű csökkenése elsősorban annak köszönhető, hogy 2017. évben céltartalék feloldás magasabb arányú volt.

A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye megfelel az előző évi nagyságrendjének, az adózott eredmény viszont az adóalapot módosító céltartalékok miatt 16%-kal alacsonyabb lett 2018-ban. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.

Jövedelmezőség

Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.

A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:

A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt. Ezen jövedelmezőség csökkenése várható az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019. január 1. után.

Termelés, értékesítés, szolgáltatás

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2018-ban is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2017-hez képest 3,5 milliárd forinttal emelkedett, amelynek okai egyrészt az olajárral párhuzamosan növekvő gázárak, másrészt a CO2 kvóta áremelkedése. A termelés közvetlen költségei 3,2 milliárd forinttal emelkedtek, ami a termelés közvetlen bruttó fedezetének 0,2 milliárd forint összegű növekedését jelenti az előző évhez képest.

Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:

Árbevétel tényezői20142015201620172018
Termelés (GWh)431474511517496
Hőtermelés (TJ)822 404900 740940 019943 283909 290
CHP arány (%)57%57%60%51%54%
Rendelkezésre állás (%)99,7%99,7%100,0%99,2%99,5%
Kényszerkiesés (MW)1,00,20,02,81,9
Olajtüzelés (%)0,0%0,0%0,0%2,0%0,4%
Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl)99,0354,4043,5554,1571,06

Költséggazdálkodás

A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A közvetett költségek aránya kis mértékben eltolódott a közvetlen költségek irányába. Ennek oka elsősorban a 2018-ban folytatódó gázár-emelkedés, aminek eredményeképp a tüzelőanyag költségek 16%-kal növekedtek. A közvetett költségek közül az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei nominálisan 21%-kal csökkentek az erőmű karbantartási ciklusaiból adódóan, a többi közvetett költség nominálisan a 2017. évi szint közelében maradt.

Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások és Céltartalékok nélkül)Költségek aránya összköltséghez képest
 201620172018
Tüzelőanyag beszerzés60,4%61,8%66,6%
Termelés egyéb közvetlen, változó költségei5,6%4,2%4,6%
Termelés egyéb közvetlen, fix költségei3,4%3,1%3,0%
Közvetlen termelési költségek összesen69,5%69,2%74,2%
Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül)8,4%7,6%6,6%
Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek10,5%13,7%10,0%
Személyi jellegű ráfordítások5,6%4,6%4,3%
Erőmű biztosítás1,6%1,4%1,3%
Helyi adók2,1%1,7%1,8%
Egyéb közvetett költségek2,3%1,8%1,7%
Közvetett költségek összesen30,5%30,8%25,8%
MINDÖSSZESEN100,0%100,0%100,0%

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2018-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.

Mérleg fordulónap utáni események

A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2018. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban.