Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Tények és számok

Eredményesség, Jövedelmezőség

Eredményesség

A Vállalatcsoport üzemi eredményének jelentős mértékű csökkenését a 2019. január 1-től érvényes új kereskedelmi szerződés okozza.

A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye az új szerződéses feltételeknek megfelelően  jelentősen csökkent, az adózott eredmény 65%-kal alacsonyabb lett 2019-ben. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt. 

Jövedelmezőség

Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.

A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:

A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az erőmű üzembehelyezése óta a 2018-ig eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt.  Az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019-ben a jövedelmezőség jelentősen csökkent.

Termelés, értékesítés, szolgáltatás

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2019-ben is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2018-hoz képest 11,1 milliárd forinttal csökkent az új kereskedelmi szerződésnek köszönhetően. A termelés közvetlen költségei 2018-ról 2019-re nem változtak jelentős mértékben. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:

Árbevétel tényezői20152016201720182019
Termelés (GWh)474511517496506
Hőtermelés (TJ)900 740940 019943 283909 290860 883
CHP arány (%)57%60%51%54%47%
Rendelkezésre állás (%)99,7%100,0%99,2%99,5%100.0%
Kényszerkiesés (MW)0,20,02,81,90.0
Olajtüzelés (%)0,0%0,0%2,0%0,4%0.6%
Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl)54,4043,5554,1571,0666.08

Költséggazdálkodás

A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A közvetett-közvetlen költségek aránya kis mértékben eltolódott a közvetett költségek irányába. Ennek oka elsősorban, hogy a gázár jelentős mértékben, 27%-kal csökkent 2019 folyamán, ezt kis mértékben ellensúlyozza, hogy a termelés egyéb, közvetlen változó költségei között a felhasznált CO2 kvóta ára szignifikánsan, 128%-kal megemelkedett, 16.25 €/kvótára. A közvetett költségek közül az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei nominálisan 33%-kal nőttek az erőmű karbantartási ciklusaiból adódóan, a többi közvetett költség a 2018. évi szint közelében maradt.

Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások és Céltartalékok nélkül)Költségek aránya összköltséghez képest 
 201720182019
Tüzelőanyag beszerzés61,8%66,6%54.9%
Termelés egyéb közvetlen, változó költségei4,2%4,6%9.5%
Termelés egyéb közvetlen, fix költségei3,1%3,0%3.6%
Közvetlen termelési költségek összesen69,2%74,2%68.0%
Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül)7,6%6,6%6.9%
Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek13,7%10,0%15.2%
Személyi jellegű ráfordítások4,6%4,3%5.1%
Erőmű biztosítás1,4%1,3%1.5%
Helyi adók1,7%1,8%1.2%
Egyéb közvetett költségek1,8%1,7%2.1%
Közvetett költségek összesen30,8%25,8%32.0%
MINDÖSSZESEN100,0%100,0%100.0%

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2019-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.

Mérleg fordulónap utáni események

A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2019. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban. A COVID 19 vírus miatt 2020. márciusától a legtöbb dolgozónk, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi, otthoni munkavégzés keretében teljesíti feladatait. A bevezetett járványügyi intézkedések nem voltak hatással az erőmű üzemeltetésére, az a szokásos menetrendezés szerint folytatta működését.