Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Áramtermelés

Az Alpiq 2002-ben vásárolta meg a csepeli erőműkomplexumot. A Csepel II. Erőmű 403 MW villamos teljesítményű, korszerű kombinált ciklusú gázturbinás (KCGT) erőmű. 2000-ben épült, és ma ez a leghatékonyabb nagy KCGT üzem Magyarországon. Kereskedelmi üzemét 2000-ben kezdte meg. A magyar energiarendszer egyik legmegbízhatóbb és legrugalmasabb szereplője.

A Csepel II. villamosenergia-termelése a fogyasztói igényekhez alkalmazkodik. Az erőmű úgy van megtervezve, hogy rugalmas legyen, ezáltal különböző követelményeknek tudunk eleget tenni. Rugalmasságunk, illetve a kiváló és megbízható erőmű széles termékkínálata ügyfeleink érdekét szolgálja. Az üzem fő műszaki jellemzői és tulajdonságai a következőek:

  • gázturbinák,

  • hőhasznosító kazánok,

  • gőzturbina,

  • vízhűtéses kondenzátor,

  • távfűtési rendszer,

  • generátorok és transzformátorok,

  • segédberendezések,

  • vészhelyzeti tartalékberendezések,

  • villamosenergia-termelés.

2000 óta számos lépést tettünk erőműveink megbízhatóságának és hatékonyságának fokozása érdekében, illetve üzemi folyamataink fejlesztése céljából. Ilyen fejlesztések voltak az új teljesítményfigyelő rendszer, léghűtő rendszer, új, nagyhatékonyságú gázturbina-lapátok és javított szervezeti felépítés.

A Csepel II. Erőmű

Az erőmű elsődleges tüzelőanyagként földgázt használ. Tartalék üzemanyagként gázturbina olajjal is képes üzemelni.

Az erőmű Magyarország évi villamosenergia -felhasználásának megközelítőleg 7%-át biztosítja, és 120 kV-os távvezetékrendszeren keresztül kapcsolódik az országos villamos hálózatra.

Gázturbinák

A két darab egytengelyes MS9001E GE gyártmányú gázturbina egy-egy 17-fokozatú kompresszorból, 14 db alacsony NOx kibocsátású gyűrűs égővel ellátott égőberendezésből és egy 3-fokozatú erőturbinából áll. A gázturbinákat hangelnyelő burkolat veszi körül. Mindkét gázturbina elektromos teljesítménye 142,5MW, 1 °C környezeti hőmérsékletnél és 1013 mbar nyomásnál. A legnagyobb kimenő teljesítményt mind földgáz, mind gázturbinaolaj-tüzeléssel el lehet érni.
A turbina meleg oldalára van csatlakoztatva a generátor. A turbinák füstgáza egy-egy 5 méteres csappantyún keresztül jut a hozzájuk csatlakozó hőhasznosító kazánba.

Hőhasznosító kazán

Az AE Energietechnik gyártmányú hőhasznosító kazánok a gázturbinákból kilépő forró füstgázzal üzemelnek. A kazánokat meg lehet kerülni, ekkor a turbina füstgáza a csappantyú segítségével közvetlenül a kéményekbe juttatható.
A kazánok vízoldala egy távfűtő körből, egy nagynyomású és egy kisnyomású részből áll. A jobb hőátadás érdekében vízszintes elhelyezkedésű bordás csövekben áramlik a víz. A kazánok természetes cirkulációjúak. A kazánokat tápvízzel két tápszivattyú látja el a kisnyomású kazándobból a nagynyomású kazándobba. Mind a kisnyomású, mind a nagynyomású rész egy tápvíz előmelegítőből, kazándobbal ellátott elgőzölögtetőből és egy túlhevítőből áll. A kisnyomású kazándob gáztalanító fejet is tartalmaz. A kisnyomású rész kilépő üzemi paraméterei 184 °C és 7,2 bar, a nagynyomású részen ez 512 °C és 89 bar.

Gőzturbina

A gőzturbina GE MS9001E gyártmányú, egytengelyes, axiális kivitel, kis- és nagynyomású résszel. A nagynyomású rész 14 fokozatból, míg a kisnyomású rész 5 fokozatból áll. A gőzturbina merev tengelykapcsolóval van a generátorhoz csatlakoztatva.
A turbina teljes kondenzációs üzemmódban vagy részben elvételes üzemmódban is üzemelhet. Ilyenkor a turbinát megcsapolják, hogy a távfűtő rendszer számára szolgáltassanak hőenergiát. Teljes kondenzációs üzemmódban a turbina elektromos teljesítménye 118 MW.

Vízhűtéses kondenzátor

A folyóvízzel hűtött ABB gyártmányú gőzturbina kondenzátor mereven alátámasztott, egy utas rendszerű. A kondenzátorban 1950 db rozsdamentes acélcső található, amelyek felületén a turbinából kilépő gőz kondenzálódik és átadja a hőtartalmát a Dunából nyert hűtővíznek. A hatékony hőátadás fenntartása érdekében egy Taprogge szivacslabdás csőtisztító rendszer is csatlakozik hozzá.

Távfűtő rendszer

A háromfokozatú távfűtési hőcserélő rendszert a távfűtő hálózat hővel való ellátása érdekében telepítették. A távfűtőkör visszatérő ágában a vizet először a hőhasznosító kazánban melegítik elő, majd átvezetik a távfűtő kör hőcserélőin. A melegítéshez szükséges hőenergiát elsősorban a gőzturbinából megcsapolt gőz biztosítja, de gőzt közvetlenül a hőhasznosító kazánból nyomáscsökkentőkön keresztül is lehet szolgáltatni, vagy a négy forróvizes kisegítő kazán biztosítja a szükséges hőenergiát.

Generátorok és transzformátorok

A Csepel II erőműben három egyforma, ELIN gyártmányú generátor van telepítve, egy-egy a gázturbinákhoz, a harmadik a gőzturbinához kapcsolódik. A generátorok teljesítménye egyenként 164 MVA, amit 15,75 kV kimeneti feszültségen adnak le. A generátorok hűtése a generátorok alá épített körléghűtővel történik, aminek a hűtésére a zártkörű hűtővíz rendszer biztosít hűtővizet.
A generátorokat a fő transzformátorokhoz SF6-al töltött ABB gyártmányú megszakítók kapcsolják. A generátorok a 160 MVA teljesítményű  főtranszformátorokhoz  csatlakoznak, amelyek a feszültséget 120 kV-ra emelik. Az ELIN gyártmányú transzformátorok beépített automata fokozatkapcsolóval rendelkeznek, hűtésüket ventillátoros léghűtésű hőcserélővel oldják meg.

Segédberendezések

A villamos segédtáp három 6 kV-os elosztón érkezik, ezek közül kettő a két gázturbinát szolgálja ki, és egy általános elosztó pedig a két gázturbina-elosztóról kap tápot. A gázturbina-elosztók mindegyikére  egy-egy 1600 kVA-os transzformátor csatlakozik, amelyek ellátják az 1. és 2. számú 400 voltos elosztókat. A 6 kV-os általános elosztóra két 1600 kVA-os transzformátor csatlakozik, amelyek a 3. és  4. számú 400 voltos általános főelosztót táplálják.

Vésztartalék

A 400 voltos főelosztók tartaléka a vészhelyzeti diesel elosztó, amelyet a két 500 kVA-os Cummins dízel áramfejlesztő táplál meg. Az így nyert energia elegendő az erőmű biztonságos leállításához a villamos hálózat kimaradása esetén.

Villamosenergia termelés

Az Alpiq Csepel Kft. a 403 MW beépített kapacitású Csepel II. Erőműben állít elő villamos energiát. Magyarország leghatékonyabb KCGT nagyerőműve kereskedelmi üzemét 2000. november elsején kezdte meg; azóta a magyar villamosenergia-rendszer egyik legmegbízhatóbb és legrugalmasabb tagja.
A kereskedelmi üzem alatt mind az erőmű műszaki állapotát, mind pedig belső folyamatainkat figyelemmel kísértük, továbbá számos lépést tettünk annak érdekében, hogy erőművünk megbízhatóságát és hatásfokát javítsuk, illetve folyamatainkat fejlesszük. Az erőműbe teljesítményfigyelő rendszert és levegő-előhűtő rendszert telepítettünk, a gázturbina- lapátokat nagyobb hatásfokúakra cseréltünk. Szervezeti felépítésünket a hatékonyság jegyében az elmúlt években átalakítottuk.
Villamosenergia termelésünk középpontjában vevőink igényei állnak. Az erőmű rugalmasságának köszönhetően igen változatos igényeket tudunk kielégíteni. A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási és tartalék igényeinek kielégítésez szekunder, perces és órás szabályozással járulunk hozzá. Ügyfeleinknek rugalmasságot és egy kimagaslóan megbízható erőmű változatos termékskáláját ajánljuk.

Egyéb tevékenységeink