HU |EN
Az Alpiq: Magyarország
Alpiq Csoport

Az Alpiq Csoport etikai kódexe

Az Alpiq Csoport fenntartható sikerének alapvető előfeltétele a bizalom. Ez különösen érvényes a fogyasztókra és szállítókra, részvényesekre és pénzintézetekre, kormányzati testületekre és adminisztratív hatóságokra, továbbá a nagyközönségre. Annak érdekében, hogy ezt a tartós sikert elérjük, mindannyiunknak feltétlenül értenünk kell, mit kívánnak az érdekelt felek, és teljesítenünk kell feléjük fennálló kötelezettségeinket.

Személyes felelősség, őszinteség, hűség és az összes erőforrás tiszteletteljes kezelése határozzák meg az Alpiq Csoport magatartását. Ebben a vezetőknek van nagyon különleges feladata szerepmodell funkciójuk eredményeképpen.

Mindenkor biztosítjuk a törvényi és szabályzó hatósági előírásoknak, a belső utasításoknak és irányvonalaknak való megfelelést, valamint betartjuk az elfogadott piaci normákat. Mindamellett ezen tevékenységünk során felismerjük, hogy a belső és külső előírásoknak való megfelelés a felelősségteljes etikus magatartásnak szükséges, de ugyanakkor nem elégséges előfeltétele. Az etikai kódex határozza meg az alapvető elveket, amelyek az Alpiq alkalmazottainak magatartását és cselekedeteit szabályozzák.  Az etikai kódexnek segítenie kell az alkalmazottakat, hogy megértsék, mit vár el tőlük az Alpiq Csoport.

Azokban az esetekben, amikor az Alpiq etikai kódexe nem tartalmaz kifejezett útmutatást, akkor alkalmazottaink a tisztesség, becsületesség és nyílt párbeszéd elveit követik magatartásukban. Ezen elveknek való megfelelés révén az Alpiq eleget tud tenni magas szintű követelményeinek.

Az etikai kódex kiegészíti a Csoport Irányelveit, és belföldön és külföldön egyaránt minden olyan társaságnak eleget kell tennie a kódexnek, amelyet közvetlenül vagy közvetve az Alpiq Holding AG irányít, továbbá a társaságoknak be kell építeniük a kódexet a vállalati szabályzatukba. A vezetőség minden tagja felel az etikai kódex megvalósításáért a saját felelősségi területén vagy Csoportbeli társaságán belül.  Az etikai kódex megsértése fegyelmi eljáráshoz vezet, továbbá esetlegesen az alkalmazási jogszabályok szerinti következményekhez.

Az Alpiq teljes mértékben meg van róla győződve, hogy viselkedése révén minden egyes alkalmazott meghatározza az Alpiq Csoport sikerét és jó hírnevét. Az Alpiq értékeinek és elveinek következetes megvalósítása fontos alapja Csoportunk fenntartható jövőbeni előrehaladásának.