HU |EN
Az Alpiq: Magyarország
Alpiq Csoport

Alpiq – Adatvédelmi nyilatkozat

Információ Csoportunkról és a honlapunkról

Köszönjük, hogy meglátogatta az Alpiq Honlapját ("Honlap"). Kérjük, olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt felhasználná a Honlapunkat vagy személyes adatokat küldene át ("Személyes Adatok").

A korszerű információs és kommunikációs technológiák alapvetően fontos szerepet játszanak az Alpiq tevékenységeiben, ezért az adatvédelmet fontos kérdésnek tekintjük. Tiszteletben tartjuk az ön adatvédelemhez való jogát akkor, amikor kapcsolatba lép velünk a Honlapunkon lévő szolgáltatások lévén. Ezért tájékoztatni szeretnénk önt az általunk begyűjtött adatokkal kapcsolatban, valamint arról, hogy bármilyen adatot, amelyet ön esetleg ezen a Honlapon keresztül küld el, miként kezelünk, továbbá azért, hogy elmagyarázzuk, milyen óvintézkedéseket teszünk az ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha nem ért egyet azzal, ahogyan az alább leírtak szerint az adatokat feldolgozzuk, akkor arra kérjük, hogy ezen adatvédelmi szabályzat elolvasása után lépjen ki a Honlapról, és ne küldjön át semmilyen Személyes Adatot.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok on-line begyűjtésével foglalkozik az Alpiq és annak Honlapját meglátogatók közötti kapcsolattartás céljából.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosíthassuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Kérjük, ügyeljen rá, hogy ezen nyilatkozat legfrissebb változatát rendszeresen elolvassa. Az "Utolsó frissítés" című bekezdés jelzi azt, hogy az utolsó frissítést mikor hajtottuk végre.


Adatgyűjtés és a használat célja

Minden alkalommal amikor ön meglátogatja a honlapunkat, szerverünk rögzíti a csatlakozó IP címét és egyebek között az ön keresőjére vonatkozó információkat ("Adatok"). Az adatok rögzítik az ön és az Alpiq között lezajló párbeszédet. Ezeket az adatokat statisztikai célokra alkalmazzuk, valamint arra használjuk, hogy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében belső intézkedéseket tehessünk.

Amikor meglátogatja a Honlapunkat, akkor lehetősége van rá, hogy személyes adatokat küldjön el, mint pl. az ön nevét, címét, felhasználónevét, jelszavát stb. ("Személyes Adatok"). A személyes adatok az on-line űrlap kitöltésével továbbítódnak. Minden esetben, amikor feldolgozzuk a Személyes Adatokat, tájékoztatjuk önt az általunk begyűjtött információk típusáról, és arról, hogy miként használjuk azokat fel ugyanazon az oldalon, amelyen keresztül ön megadta Személyes Adatait. Azt is láthatja, mely adatok kötelezőek annak érdekében, hogy az ön által kívánt szolgáltatást megadjuk, illetve azt, hogy mely adatok opcionálisak. A kötelező adatokat csillag jelöli.


Sütik ("cookies")

Sütiket vagy más módszereket alkalmazhatunk annak érdekében, hogy az oldal felhasználását nyomon kövessük, és ennek segítségével szolgáltatásunk minőségét javítsuk, illetve jobban megérthessük, hogy a látogatók miként használják fel Honlapunkat. A legtöbb internetes kereső úgy van megszerkesztve, hogy a sütiket alapértelmezésben elfogadja. Ha nem akarja azt, akkor megakadályozhatja, hogy sütik tárolódjanak az ön számítógépén. Ennek érdekében a keresőjének tulajdonságait a következők szerint kell megváltoztatnia: Internet Explorer: az "Eszközök" menü alatt válassza ki az "Internet opciók" sort, utána az "Adatvédelem" vagy a "Biztonság" sorokat, és állítsa be a "Adatvédelem" vagy a "Biztonság" szintjét a kívánt szintre. Firefox esetében az "Eszközök" menü alatt válassza ki a "Opciók" sort, majd válassza a "Adatvédelem"-t, és távolítsa el a pipát a "Elfogad sütiket a honlapokról" rubrikából. A sütik letiltását követően a mindenképpen sütiket használó alkalmazások korlátozottan, vagy egyáltalán nem működnek.


Linkek

Ez a Honlap tartalmazhat linkeket más honlapokra, amelyeket azonban nem az Alpiq működtet, illetve figyel ("Külső Felek Honlapjai"), amelyekre ezen adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes. A külső honlapok is létrehozhatják a saját sütijeiket, és képesek lehetnek arra, hogy Személyes Adatokat gyűjtsenek be. Az Alpiq nem kíséri figyelemmel a külső felek honlapjait, nem felelős azokért és nem fogad el semmilyen felelősséget azok bármely tartalmáért, illetve adatvédelmi szabályzataikért. Abban az esetben, ha Harmadik Fél Honlapjára lép be a linkre kattintva, akkor azt tanácsoljuk önnek, hogy adatvédelmi nyilatkozatukat gondosan olvassák el.


Adatközlés és információk megosztása

Az alábbi kivételektől eltekintve az ön Személyes Adatait nem adjuk át külső feleknek az ön kifejezett jóváhagyása nélkül:

  • Az ön személyes adatait továbbíthatjuk és tárolhatjuk az Alpiq Csoporton belül. Az Alpiq leányvállalatokat működtet Svájcban, az Európai Gazdasági Terület különböző országaiban, és néhány további országban.

  • Az ön Személyes Adatait esetleg továbbíthatjuk olyan szolgáltatóknak, akik a Honlapunkat segítik, vagy más módon segítik üzleti tevékenységeinket. Ezen szolgáltatók az ön Személyes Adatait kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel, és szerződéses kötelezettségük, hogy az adatokat bizalmasan kezeljék.

  • Az ön Személyes Adatait átadhatjuk állami vagy igazságügyi hatóságoknak, ha azt törvény vagy egyéb rendelkezés írja elő.

  • Az ön Személyes Adatait az Alpiq döntése szerint esetleg átadhatjuk abban az esetben, ha ezt szükségesnek tekintjük annak érdekében, hogy megvédjük az Alpiq, az Alpiq felhasználói vagy a nagyközönség érdekeit.


Adatbiztonság és bizalmas ügykezelés

A szerverünkre történő adatátvitel az interneten keresztül alapértelmezés szerint nincsen kódolva. A Személyes Adatokat nyitott hálózaton továbbítjuk, amely bárki számára hozzáférhető. Nem garantálhatjuk azt, hogy ezen a nyitott hálózaton továbbított Személyes Adatok vagy bármely kapcsolattartás bizalmas marad. Az Alpiq nem fogad el felelősséget azért, hogy közvetlenül vagy közvetve veszteség vagy károk keletkeznek a Honlap látogatói és az Alpiq közötti adatátvitel eredményeként.

Ugyanakkor védelmi irányelveket, szabályokat és műszaki intézkedéseket valósítottunk meg annak érdekében, hogy az ön Személyes Adatait, - amelyeket a mi létesítményeinkben tárolunk és dolgozunk fel -, az illetéktelen behatolás, a helytelen felhasználás vagy közzététel, illetéktelen módosítás, törvénytelen megsemmisítés és véletlenszerű elvesztés ellen megvédjük. Ezen biztonsági óvintézkedések garantálják a Honlapunk autentikusságát, az adatok épségét és a saját magánhálózatunk (intranet) révén átadott adatok bizalmasságát és épségét.

A Személyes Adatokhoz való hozzáférést korlátoztuk azon alkalmazottainkra, akiknek erre az információra szükségük van annak érdekében, hogy a kérdésekre válaszolni tudjanak és meg tudják adni a kért szolgáltatásokat. Minden alkalmazottunknak kötelessége, hogy a Személyes Adatok bizalmasságát tiszteletben tartsa.


Adatmegőrzés

Az érvényes adatvédelmi törvényekkel összhangban a Személyes Adatokat csak annyi ideig tartjuk meg, amíg azokra a jelzett célból szükség van.


Felhasználói jogok

Önnek joga van arra, hogy tájékozott maradjon, és jogosult azt kérni, hogy a Személyes Adatait módosítsuk vagy töröljük. Abban az esetben, ha kérését e-mail útján elküldi a webmaster@alpiq.com címre, akkor díjmentesen elküldünk önnek 30 napon belül egy olvasható másolatot az ön Személyes Adatairól. Biztonsági okokból megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az ön azonosságát hitelesen megállapíthassuk.


Felelős iroda

Az on-line begyűjtött Személyes Adatok feldolgozásáért az Alpiq Holding Ltd., Vállalati Kommunikáció felel amelynek székhelye Oltenben, Svájcban van. Ha bármilyen kérdése van az ön Személyes Adatai védelmét illetően, akkor kérjük lépjen kapcsolatba a webmaster@alpiq.com címmel.

Utolsó aktualizálás: 2009. december